Татарстан Республикасының электрон атласы

Татарстан Республикасының электрон атласы

http://tatarhistory.ru электрон атласы Татарстан һәм татар халкының бай тарихын күзалларга; аның уңышларын, төрле халыкларның мәдәнияте һәм алгарышының бер-берсен ничек баетуын өйрәнергә мөмкинлек бирә. Атласта борынгы чордан хәзерге заманга кадәрге тарихи карталар җыйналган һәм алар хронологик тәртиптә системага салынган. Һәр бүлектә аңлатма текст, беренче чыганаклардан өземтәләр һәм иллюстрацияләр бирелгән.

Атлас укучыларга тарих буенча үзләренең белемнәрен тикшерергә ярдәм итүче контур карталар белән баетылган.