Татар теле. 8 сыйныф

Татар теле. 8 сыйныф

Дәреслектәге материаллар сөйләм телен, уку һәм язу күнекмәләрен үстерү максатыннан чыгып эшләнгән. Дәреслектә теркәгечләрне, синтаксис нигезләрен дөрес куллану кагыйдәләре, “Күп укыган күп белә”, “Минем Ватаным – Татарстан” кебек темаларга сүзләр һәм сүзтезмәләр бирелгән.

“Күңелле татар теле” сериясеннән булган “Татар теле. 8 сыйныф” дәреслеге Россия Фәннәр Академиясенең педагогик һәм фәнни экспертизасын үтте һәм ул төп гомуми белем бирү Федераль дәүләт стандартларына тулысынча туры килә.