Tatarschool.ru татар теле дәреслекләренә мультимедияле кушымта

Tatarschool.ru татар теле дәреслекләренә мультимедияле кушымта

http://tatarschool.ru сайтындагы татар теле дәреслекләре өчен булган матур бизәлешле мультимедияле кушымтага иллюстрацияләр, анимация элементлары кергән таблица һәм схемалар, тавышландырылган графикалар урнаштырылган. Алар материалны үзләштерүне җиңеләйтә, яхшырак аңларга һәм истә калдырырга ярдәм итә, тел турында ачык һәм тирән мәгълүмат бирә, өйрәнүчеләрнең кызыксынучанлыгын, активлыгын арттыра.

Татар теле дәреслекләренә мультимедияле кушымталар Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча эшләнде.