Татар теле. 10 сыйныф

Татар теле. 10 сыйныф

Дәреслек татар теле морфологиясе нигезләре белән таныштыра: төрле сүз төркемнәре һәм аларның грамматик билгеләре карала. Дәресләр лексик һәм грамматик материалларның әкренләп катлаулана баруы принцибында төзелгән. Бу укучының, телне өйрәнү теләген бетермичә, элекке белемен киңәйтергә һәм тирәнәйтергә мөмкинлек бирә.

“Күңелле татар теле” сериясеннән булган “Татар теле. 10 сыйныф” дәреслеге Россия Фәннәр Академиясенең педагогик һәм фәнни экспертизасын үтте һәм ул төп гомуми белем бирү Федераль дәүләт стандартларына тулысынча туры килә. Дәреслек бастырып чыгару өчен эшләнә.