Татар теле. 2 сыйныф

Татар теле. 2 сыйныф

Дәреслектәге һәр дәрес билгеле бер тел күнекмәләрен үстерү максатыннан эшләнгән һәм аңлаешлы, дәрес темасына туры килүче рәсемнәр белән бизәлгән, ә бу дәресне кызыклырак итә һәм үзләштерүне җиңелләштерә.Укучылар сүз байлыгын арттырырлар, төрле темаларга хикәяләр язарга өйрәнерләр. Кирәк булганда, китапның соңгы битләрендә бирелгән татарча-русча сүзлектән файдаланырга була.

“Күңелле татар теле” сериясеннән булган “Татар теле. 2 сыйныф” дәреслеге Россия Фәннәр Академиясенең педагогик һәм фәнни экспертизасын үтте һәм ул башлангыч гомуми белем бирү Федераль дәүләт стандартларына тулысынча туры килә.